AUTOBARN GARANTIER

För oss på Autobarn är det viktigt att du känner dig fullständigt nöjd och trygg med din bilaffär. När du köper en bil av oss följer alltid en garanti med som uppfyller branschens riktlinjer och är en av marknadens tryggaste för kunden. För nyare bilar gäller även fordonstillverkarens nybilsgaranti.

Innan köpet går vi alltid noggrant igenom bilen och all dokumentation tillsammans med dig.  Därefter i samband med bilköpet erhåller våra kunder alltid en garantisedel och en varudeklaration. Garantihandlingen visar garantins omfattning och varudeklarationen beskriver bilens skick vid köpet.

Vilken garanti som följer med respektive bil beror på bilens ålder och körsträcka och framgår från bilens köpeavtal/garantihandling. För vissa fordon kan andra garantivillkor gälla än det som angivits på denna sida. Detta kan bland annat bero på fordonets märke, modell, motorstorlek eller andra beskaffenheter. Uppgifterna på denna sida är att betrakta som generella. Den garanti som följer med bilen anges alltid i aktuellt köpeavtal. Våra medarbetare berättar gärna mer om våra olika garantier.

Denna garanti lämnas för bilar som har gått högst 5 000 mil och är högst 36 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader, dock högst 1 000 mil.

Garantin omfattar hela bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som ljudanläggning, motorvärmare, kupévärmare, larm eller annan utrustning som inte ingick från början, samt detaljer som markerats med anmärkning på bilens varudeklaration. Undantaget är också om du råkar ut för fel på grund utav något du gjort själv eller att en detalj slutat fungera på grund av normal förslitning.  

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Autobarn Sweden att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av oss. 

Denna garanti lämnas för bilar som har gått högst 10 000 mil och är högst 72 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader, dock högst 500 mil.

Garantin omfattar hela bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som ljudanläggning, motorvärmare, kupévärmare, larm eller annan utrustning som inte ingick från början, samt detaljer som markerats med anmärkning på bilens varudeklaration. Undantaget är också om du råkar ut för fel på grund utav något du gjort själv eller att en detalj slutat fungera på grund av normal förslitning.

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Autobarn Sweden att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av oss.

 

Denna garanti lämnas för bilar som är mer än 6 år (72 månader) gamla eller gått mer än 10 000 mil. Garantin gäller i tre månader, dock högst 300 mil och för bilar vars försäljningspris inte understiger 50 000 kronor.

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Undantaget är också om du råkar ut för fel på grund något du gjort själv eller att en detalj slutat fungera på grund av normal förslitning.

Med det undantag som har angetts ovan omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som innebär att bilen inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

Denna garanti lämnas för bilar som inte omfattas av övriga garantier om ej annat angivits. Garantin gäller i en månad, dock högst 150 mil.

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Undantaget är också om du råkar ut för fel på grund något du gjort själv eller att en detalj slutat fungera på grund av normal förslitning. 

Med det undantag som har angetts ovan omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som innebär att bilen inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

UTÖKADE GARANTIER

Genom våra försäkringspartners kan Autobarn erbjuda marknadens mest omfattande tilläggsgarantier för en utökad och långsiktig trygghet för fordon inhandlade hos oss. Tilläggsgarantierna omfattar de flesta mekaniska och elektroniska komponenterna på bilen och kan ses som en förlängning av nybilsgarantin. 

Dessa försäkringar kan tecknas i samband med bilköpet för fordon upptill 20 år och gäller fram tills att fordonet uppnått 30 000 mil.

Vidare kan vi erbjuda en vägassistansförsäkring helt utan självrisk.

Våra medarbetare berättar gärna mer om våra olika tilläggsgarantier och trygghetsförsäkringar.

För ökad trygghet kan vi genom våra försäkringspartners erbjuda marknadens mest omfattande tilläggsgarantier.

Tilläggsgarantierna omfattar de flesta mekaniska och elektroniska komponenterna på bilen.

Dessa försäkringar kan tecknas i samband med bilköpet för fordon upptill 20 år gamla och gäller tills att fordonet uppnått 30 000 mil.

En vägassistans försäkring kan tecknas på bilar max 20 år och 300 000 km. Obegränsad årlig körsträcka. Ingen självrisk.